Cầu dẫn lên container tại Công ty Cao Su Bình Long - Tỉnh Bình Phước

Địa chỉ lắp đặt: Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, Thị xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước.

cầu lên container

cầu lên container

cầu lên container