Công ty TNHH Yakult Viet Nam - Cầu container nhúng kẽm

Địa chỉ lắp đặt: Số 5 – Đại lộ Tự Do – KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Tx. Thuận An, Bình Dương

cầu lên container

cầu lên container

cầu lên container

cầu lên container

cầu lên container