Lắp đặt thang nâng hàng thủy lực Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Anh

Địa chỉ lắp đặt: Công Ty TNHH Dược Phẩm Nhất Anh- Quận Phú Nhuận - Quận 9 - TP.HCM.

Thời gian lắp đặt: Tháng 2/2019