Dự Án Lắp Đặt Thang Nâng Thủy Lực - Công ty CP Xây Dựng MegaBuild

Địa điểm lắp đặt: nhà máy Roybi - Cụm kho Mapletree - KCN Vsip 2 - Bình Dương

Thời gian lắp đặt: 04/2019 - Tình trạng: Đang sử dụng