Lắp đặt thang nâng hàng thủy lực Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lê Gia Phúc

Địa chỉ lắp đặt: Công Ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lê Gia Phúc- Khu công nghiệp Tân Tạo, Tp.HCM.

Thời gian lắp đặt: Tháng 3/2019