Dự Án Lắp Đặt Thang Nâng Thủy Lực - Bệnh Viện EMCAS

Địa chỉ lắp đặt: Quận 10 - Sài Gòn

Thời gian lắp đặt: 04/2019 - Tình trạng: Đang sử dụng