Thang Máy Thủy Lực - Công Ty TNHH A.I.S Việt Nam

Địa chỉ lắp đặt: KCN VSIP Bắc Ninh

Thời gian hoàn thành: 20 ngày