Lắp đặt cầu container tại Công ty TNHH NSM HV

Lô CN5, Cụm Công nghiệp Hợp Thịnh, Xã Hợp Thịnh, Huyện Hiệp Hòa, Tỉnh Bắc Giang