Dự án cầu dẫn lên container tại công ty KERRY LOGISTICS VIỆT NAM

Địa chỉ lắp đặt: Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần 2 - TX Dĩ An - Bình Dương

cầu lên container

cầu lên container

cầu lên container