Lắp đặt cầu dài 17m tại CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM

Địa chỉ lắp đặt: KCN Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

cầu container

cầu container

cầu container

cầu container

cầu container

cầu container

cầu container

cầu container