Cung cấp forklift ramp tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Asuzac Đà Lạt

Dự án được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại :Công Ty TNHH Thực Phẩm Asuzac Đà Lạt

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Ka Đô, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, Việt Nam

cầu dẫn xe nâng tại đà lạt

cầu dẫn xe nâng tại đà lạt

cầu dẫn xe nâng tại đà lạt