Dự án 3 bộ Dock Leveler cho công ty CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA

Dự án được Việt Thành tư vấn thiết kế đào móng, lắp đặt sản phẩm cho nền kho của công ty Sung Ju Vina là công ty sản xuất linh kiện loa âm thanh cho SamSung. Hỗ trợ việc xuất nhập hàng dễ dàng, thuận lợi và chuyên nghiệp hơn.

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler