Dock Leveler - Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Dự án được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại :Công Ty TNHH Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Thành, Long Phước, X. Tam An,H. Long Thành,Đồng Nai

cầu xe nâng