Dự án 4 Bộ Dock Leveler 20 tấn tại công ty TNHH Bao Bì Việt Long

Địa chỉ lắp đặt: KCN Nhơn Trạch 3 - Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler

dock leveler