Dự Án Lắp Đặt Sàn Nâng Dock Leveler Công Ty CP Logistis Pan Pacific

Địa điểm lắp đặt: KCN Sóng Thần 2, Bình Dương