Cầu container cho Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A

Dự án được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại :Công ty CP Phượng Hoàng Xanh A&A

Địa chỉ: Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội