Cung cấp cầu xe nâng cho Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca Cola Việt Nam

Dự án được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca Cola Việt Nam Tại Hà Nội. Do khu vực đóng xuất hàng thường xuyên chất hàng hóa nên lối đi không chủ động được nên Việt Thành đã tư vấn cho Công ty Cocacola loại cầu dẫn 2 khúc để tiện di chuyển. Việt Thành đã 1 lần đến bảo dưỡng và sản phẩm hiện tại đang được sử dụng hiệu quả. Một số công ty có sử dụng loại cầu với hình thức này của Việt Thành như: Núi Pháo Thái Nguyên, Vicoston..v.v..v

cầu dẫn xe nâng lên container

cầu dẫn xe nâng lên container

cầu dẫn xe nâng lên container

cầu dẫn xe nâng lên container

cầu dẫn xe nâng lên container

cầu dẫn xe nâng lên container

cầu dẫn xe nâng lên container