Dự án cầu xe nâng điện cho Công ty chăn nuôi CP Group Viet Nam

Địa chỉ lắp đặt: Khu Công nghiệp Biên Hòa II, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai