Dự án bàn nâng (Personel Lifts) cho Công Ty Seiwa Kaiun Việt Nam

 
SEIWA KAIUN.100K.jpg

Sản Phẩm Được Công Ty Chế Tạo Cho Công Ty Seiwa Kaiun Việt Nam Tại KCN Sóng Thần 1 , Tỉnh Bình Dương Sàn Nâng Thủy Lực Loại Nhỏ Gắn phía ngoài,được Công Ty chế tạo cho Cho Công Ty Seiwa Kaiun Việt Nam vì nhà kho của công ty được xây dựng từ trước không gắn Dock Chìm vì thế việc xếp dỡ hàng hóa rất bất tiện vì chênh lệch độ cao giữa sàn kho và phương tiện vận chuyển thế nên với Sàn Nâng Thủy lực loại này sẽ giúp việc xếp dỡ của công ty trở nên nhanh chóng và thuận lợi cũng như an toàn về người và hàng hóa trên hết nó giúp giảm chi phí đáng kể so với gắn dock chìm.