Cầu xe nâng tại Công Ty TNHH Hưng Dụ

Dự án được lắp đặt tại kho công ty Hưng Dụ tại Bắc Giang.

Sản phẩm bàn giao tại Công ty TNHH Hưng Dụ

CN-06-03 thuộc lô CN-06 Khu công nghiệp Vân Trung,Huyện Việt Yên,Tỉnh Bắc Giang

cầu lên container

cầu lên container

cầu lên container