Forklift Ramp - CÔNG TY SABMILLER VIETNAM

Dự án được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại : CÔNG TY SABMILLER VIETNAM

Địa chỉ: Lô A, Khu Công Nghiệp Mỹ Phước II Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng

cầu xe nâng