Cầu xe nâng - Boviet Solar Technology Co., Ltd

Dự án được lắp đặt và đưa vào sử dụng tại :Boviet Solar Technology Co., Ltd

Địa chỉ: B5 , B6 , Khu công nghiệp Song Khê , huyện Nội Hoàng , tỉnh Bắc Giang , Việt Nam

cầu xe nâng tại hải phòng

cầu xe nâng tại hải phòng

cầu xe nâng tại hải phòng

cầu xe nâng tại hải phòng

cầu xe nâng tại hải phòng