Cầu container cho Công Ty Cổ Phần Gốm Mỹ

Dự án được lắp đặt tại kho công ty Cổ Phần Gốm Mỹ tại Bắc Giang.

Địa chỉ: Thôn Hoàng Gián Mới, Thị Xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

cầu lên container

cầu lên container