Dự án bàn nâng thủy lực Công Ty TNHH Chemtech

Dự án hỗ trợ nhân viên bốc xếp hàng khi số lượng hàng chất lên quá tầm với tại công ty Chemtech KCN Mỹ Phước 3 - Bình Dương

bàn nâng thủy lực, hydraulic lift table