Lắp Đặt Bàn Nâng Thủy Lực cho CTY Bao Bì Nhơn Trạch

Địa chỉ lắp đặt: KCN Nhơn Trạch - Đồng Nai

Thời gian lắp đặt: 12/2017 - Tình trạng: Đang sử dụng